El Consell Regulador

Organigrama i funcions

President

Sr. Joan Soler Playà

Vocals

Sr. Ramon Codina Comellas

Sr. Jesus Fonts Bosch

Sr. Jordi Crusellas Alberch

Sr. Mario Monrós Ciuró

Sr. Carles Playà Maset

Sr. Joaquim Fargas Fargas

Sr. Ramon Roqueta Sagalés

Sr. Josep Solergibert Serra

Sr. Francesc Margenat Trias

Sr. Xavier Agell Tuser

Sra. Teresa Costa Francitorra

Tècnic enòleg

Sr. Miquel Palau Núñez

Secretària del Consell Regulador,
del Comitè de Tast i de la Junta Electoral

Sra. Eva Farré Fustagueras

Comitè de Tast

Sr. Jaume Pont Alegre (coordinador)

Sra. Pilar Garcia Comas

Sr. Josep Pelegrín Comellas

Sr. Jaume Pons Zamora

Sr. Joan Sala Pellarès

Sr. Joan Francesc Baltiérrez Alier

Sr. Albert Gonzalo Dellerès
Sra. Sílvia Culell Vilanova
Sra. Anna Castillo Poza
Sra. Irene Cozas Prieto